Właściwe zapytania w czacie GPT-4

Jak ulepszyć Twoje zapytania w GPT-4? Po prostu użyć czata by pomógł Ci je napisać. Można to zrobić wpisując mu np.: Działaj jako mój kreator poleceń. Twoim celem jest pomóc mi stworzyć najlepszą możliwe polecenie…

Edukacja w PL i … wydatki na nią

Kilka ciekawych wykresów, jedna i druga strona pokazuje tylko wybrane, wiadomo 🙃.

Video + muzyka = teledyski

https://www.youtube.com/watch?v=raKxf5M30Qc&list=PLlqZM4covn1Hqp7LaICvTomOliPy4wZHp&index=15 Ok teledysk? Wygenerowany! Co to są za narzędzia 😳! Zarówno https://www.kaiber.ai jak i https://runwayml.com obowiązkowo do sprawdzenia. Ten drugi to jest potężne kombo, jeden z przykładów poniżej...

Automatyzacja z GPT-4 / RPA

Na github dostępny kod https://github.com/TaxyAI/browser-extension I kilka linków, które warto sprawdzić i ... mam nadzieję, że sprawdzę. https://www.buildai.space - słabe, opisałem w innym wpisie tutaj https://app.hyperwriteai.com https://durable.co

Rysunki i szkice

A perfect sketch of Freddie Mercury made by a professional sketcher adorned with details and perfectionism --ar 16:9 --v 5 --s 50 A perfect sketch of a "maczuga Herkulesa" made by a professional sketcher adorned…

Grafiki z papieru warstwowego

Poniżej parametry używane podczas generowania w midjourney. --v 5 czyli wersja algorytmu midjourney, aktualnie domyślna wartość to 4. --q 2 czyli jakość (quality), domyślnie 1, definiuje ile czasu poświęci midjourney na generowanie grafiki. Mniej niż…