Najlepsze projekty AI – do sprawdzenia

Luma AI Magia! Generowanie grafik 3D z 2D za pomocą NeRF [Neural Radiance Fields - po Polsku to... pola promieniowania neuronowego? ]. Rzeczywiście wygląda na wow i przełomową technologię do wykorzystania w ramach gier, filmów…

Video + muzyka = teledyski

https://www.youtube.com/watch?v=raKxf5M30Qc&list=PLlqZM4covn1Hqp7LaICvTomOliPy4wZHp&index=15 Ok teledysk? Wygenerowany! Co to są za narzędzia 😳! Zarówno https://www.kaiber.ai jak i https://runwayml.com obowiązkowo do sprawdzenia. Ten drugi to jest potężne kombo, jeden z przykładów poniżej...

Automatyzacja z GPT-4 / RPA

Na github dostępny kod https://github.com/TaxyAI/browser-extension I kilka linków, które warto sprawdzić i ... mam nadzieję, że sprawdzę. https://www.buildai.space - słabe, opisałem w innym wpisie tutaj https://app.hyperwriteai.com https://durable.co