eksperyment 13eksperyment 13

Model z własnych danych / zdjęć

Wykonaj następujące kroki, aby wygenerować swoje zdjęcia:

 1. Znajdź kilka swoich zdjęć. Im wiecej tym lepiej.
 2. Przejdź do https://tryleap.ai i uzyskaj KLUCZ API.
 3. Uruchom kod w notatniku poniżej (najpierw prześlij swoje zdjęcia).
import requests
import json
import time

API_KEY = "YOUR API KEY GOES HERE"

HEADERS = {
  "accept": "application/json",
  "content-type": "application/json",
  "authorization": f"Bearer {API_KEY}"
}

IMAGES = [
  "URL to photo 1",
  "URL to photo 2",
  "URL to photo 3",
  "URL to photo 4",
  "URL to photo 5",
]
def create_model(title):
  url = "https://api.tryleap.ai/api/v1/images/models"

  payload = {
    "title": title,
    "subjectKeyword": "@me"
  }

  response = requests.post(url, json=payload, headers=HEADERS)

  model_id = json.loads(response.text)["id"]
  return model_id


def upload_image_samples(model_id):
  url = f"https://api.tryleap.ai/api/v1/images/models/{model_id}/samples/url"

  payload = {"images": IMAGES}
  response = requests.post(url, json=payload, headers=HEADERS)


def queue_training_job(model_id):
  url = f"https://api.tryleap.ai/api/v1/images/models/{model_id}/queue"
  response = requests.post(url, headers=HEADERS)
  data = json.loads(response.text)

  print(response.text)

  version_id = data["id"]
  status = data["status"]

  print(f"Version ID: {version_id}. Status: {status}")

  return version_id, status


def get_model_version(model_id, version_id):
  url = f"https://api.tryleap.ai/api/v1/images/models/{model_id}/versions/{version_id}"
  response = requests.get(url, headers=HEADERS)
  data = json.loads(response.text)

  version_id = data["id"]
  status = data["status"]

  print(f"Version ID: {version_id}. Status: {status}")

  return version_id, status


def generate_image(model_id, prompt):
  url = f"https://api.tryleap.ai/api/v1/images/models/{model_id}/inferences"

  payload = {
    "prompt": prompt,
    "steps": 50,
    "width": 512,
    "height": 512,
    "numberOfImages": 1,
    "seed": 4523184
  }

  response = requests.post(url, json=payload, headers=HEADERS)
  data = json.loads(response.text)

  inference_id = data["id"]
  status = data["status"]

  print(f"Inference ID: {inference_id}. Status: {status}")

  return inference_id, status


def get_inference_job(model_id, inference_id):
  url = f"https://api.tryleap.ai/api/v1/images/models/{model_id}/inferences/{inference_id}"

  response = requests.get(url, headers=HEADERS)
  data = json.loads(response.text)

  inference_id = data["id"]
  state = data["state"]
  image = None

  if len(data["images"]):
    image = data["images"][0]["uri"]

  print(f"Inference ID: {inference_id}. State: {state}")

  return inference_id, state, image
# Let's create a custom model so we can fine tune it.
model_id = create_model("Sample")

# We now upload the images to fine tune this model.
upload_image_samples(model_id)

# Now it's time to fine tune the model. Notice how I'm continuously 
# getting the status of the training job and waiting until it's
# finished before moving on.
version_id, status = queue_training_job(model_id)
while status != "finished":
  time.sleep(10)
  version_id, status = get_model_version(model_id, version_id)

# Now that we have a fine-tuned version of a model, we can
# generate images using it. Notice how I'm using '@me' to 
# indicate I want pictures similar to the ones we upload to 
# fine tune this model.
inference_id, status = generate_image(
  model_id, 
  prompt="A closeup photo of @me wearing a whool hat in front of a building"
)
while status != "finished":
  time.sleep(10)
  inference_id, status, image = get_inference_job(model_id, inference_id)

print(image)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

@wrukwiony on Instagram
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Press ESC to close