Edukacja w PL i … wydatki na nią

Kilka ciekawych wykresów, jedna i druga strona pokazuje tylko wybrane, wiadomo 🙃.