Edukacja w Polsce – cyferki – jednak nie tak źle?

Pomimo niskich uposażeń nauczycieli, a w zasadzie niedofinansowania całego obszaru edukacji - kto ma / miał dziecko w szkole wie jak to wygląda - wyniki uczniów zaskakują. W międzynarodowym badaniu PIRLS oceniającym umiejętność czytania ze…

Edukacja w PL i … wydatki na nią

Kilka ciekawych wykresów, jedna i druga strona pokazuje tylko wybrane, wiadomo 🙃.